Такси

 

ДГ №55 „Иглика” предоставя следните възможности за заплащане на таксата за присъствие в детската градина:

1. Чрез банков превод
Банковата сметка на ДГ№ 55”Иглика”:
Общинска банка АД, ФЦ Люлин,
IBAN:BG62SOMB91303143395500
BIC: SOMBBGSF


Информация за дължимата сума може да бъде проверена с точност в сайта www.roditel.eu. Регистрацията се създава, като посочите Ваш имейл адрес, ЕГН-то и трите имена на детето ви.
В платежния документ, като основание за плащане освен сумата, задължително се посочват трите имена на детето, групата която посещава и месеца за който се внася сумата.

2. Чрез услугата www.ePay.bg – достъпна за детската градина, отново през сайта www.roditel.eu, като регистрирате банкова карта, ако плащате онлайн

3. В брой на касите Easy Pay е необходимо да си запишете 10 /десет цифрения код/ за плащане. Кодът може да намерите след като влезете в сайта www.roditel.eu, натиснете бутона „Плати с ePay” – „плащане online” и натистете върху бутона „В брой на каса“.

Сумите за допълнителни дейности, не се превеждат по сметка на градината!