Covid-19

Covid-19

Вътрешни правила за действие при covid-19 в ДГ
Алгоритъм за действие
Декларация за отсъствия COVID-19 дом. причини
Декларация за отсъствия COVID-19 уваж. причини
Декларация за мед. бележка