Uncategorized

септември 14, 2021

покана за родителска среща

УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ,   Имаме удоволствието да Ви поканим на родителска среща за учебната 2021-2022г,  която ще се проведе във вътрешния двор на детската градина, в присъствието на един родител и при спазване на противоепидемичните мерки , като се спазва следния поток на движение: Вход- през  административния  блок „А“ Изход- през вход  „Б“/ охрана/.   Дати за родителските срещи, както следва: 20.09.2021г– от 17:00- първа възрастова група „Шурче“ 23.09.2021г.- от 17:00ч. трета възрастова група „Звездички“ От 18:00ч. втора възрастова група“Буратино“ 24.09.2021  от 17:00- четвърта възрастова група „Палавници“ От 18:00- втора възрастова група „Слънчице“ 27.09.2021г. – от 17:00ч. яслена група „Мечо Пух“ […]
септември 14, 2021

Указания за посещение! При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:   здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;   еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;   изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;   за децата постъпващи в яслена група – и изследване с отрицателна реакция по Васерман за […]
септември 2, 2020

Указания за посещение на децата в детска ясла и градина

Уважаеми родители   В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор е регламентирано следното: При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини: – здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар; – еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина; – изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване […]