Новини

май 12, 2023

Информация за записването на новоприетите деца за учебната 2023/2024г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ
май 16, 2021

записване на класираните деца за учебната 2021-2022г

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ЗАПИСВАНЕТО НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА   С ПРИЕМ ОТ СЕПТЕМВРИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г , ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ПРИ СЛЕДНИЯ ГРАФИК: Срок за записване -първо класиране: 18.05.2021г. до 28.05.2021г. вкл.   Часове на записване: от 09.00 часа до 12.30 часа, от 14.00 часа до 17.00 часа, при  спазване на противоепидемичните мерки от страна на родителите.     При записване на детето е необходимо да предоставите точно посочените в заявлението , данни и други документи, необходими за доказване  на заявените критерии, /в случаите, когато не могат да се удостоверят служебно/.     При  установяване , че родителят /настойникът/ на класирано дете е […]
декември 30, 2020

Възобновяване на присъствените занимания в детската градина

Уважаеми родители, От 04.01.2021г./понеделник/ се  възобновява посещението на децата в Детска градина №55 “Иглика“, съгласно Заповед  РД-01-178 / 18.12.2020г.т.5а  на министъра на здравеопазването. Вместо медицинска бележка за контакт със заразно болни, е необходимо  родителите  да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и няма признаци на заразно заболяване през последните 14 дни. Декларацията/ примерен образец/ ,можете да изтеглите и  попълните предварително или напишете собственоръчно, за да се избегне струпване пред входовете на детската градина. От ръководството
август 18, 2020

Резултати от проведени конкурси за допълнителни образователни дейности

Резултати от проведен конкурс: Модерни танци: Заповед Протокол Народни танци: Заповед Протокол Приложни изкуства: Заповед Протокол Футбол: Заповед Протокол Английски език: Заповед Протокол