Новини

юни 28, 2023

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ-55″Иглика“ извън основните форми на педагогическо взаймодействие.

Футбол Народни танци Английски-език.pdf
май 12, 2023

Информация за записването на новоприетите деца за учебната 2023/2024г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ
май 16, 2021

записване на класираните деца за учебната 2021-2022г

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ЗАПИСВАНЕТО НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА   С ПРИЕМ ОТ СЕПТЕМВРИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г , ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ПРИ СЛЕДНИЯ ГРАФИК: Срок за записване -първо класиране: 18.05.2021г. до 28.05.2021г. вкл.   Часове на записване: от 09.00 часа до 12.30 часа, от 14.00 часа до 17.00 часа, при  спазване на противоепидемичните мерки от страна на родителите.     При записване на детето е необходимо да предоставите точно посочените в заявлението , данни и други документи, необходими за доказване  на заявените критерии, /в случаите, когато не могат да се удостоверят служебно/.     При  установяване , че родителят /настойникът/ на класирано дете е […]
декември 30, 2020

Възобновяване на присъствените занимания в детската градина

Уважаеми родители, От 04.01.2021г./понеделник/ се  възобновява посещението на децата в Детска градина №55 “Иглика“, съгласно Заповед  РД-01-178 / 18.12.2020г.т.5а  на министъра на здравеопазването. Вместо медицинска бележка за контакт със заразно болни, е необходимо  родителите  да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и няма признаци на заразно заболяване през последните 14 дни. Декларацията/ примерен образец/ ,можете да изтеглите и  попълните предварително или напишете собственоръчно, за да се избегне струпване пред входовете на детската градина. От ръководството