Ivalena Peeva

септември 7, 2022

Резултати от проведени конкурси за допълнителни образователни дейности

Резултати от проведен кокурс: – Модерни танци протокол -модерни танци заповед- модерни танци – Приложни изкуства протокол- приложни из-ва заповед- приложни из-ва
август 18, 2022

ОБЯВА за провеждане на конкурс по документи за ДОД

DOD_MODERNI_TANCI DOD_PRILOJNI_IZK