Информация за удължаване на срока за подаване на оферти за допълнителна образователна дейност.

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти за допълнителна образователна дейност.