Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ-55″Иглика“ извън основните форми на педагогическо взаймодействие.

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ-55″Иглика“ извън основните форми на педагогическо взаймодействие.