Резултати от проведени конкурси за допълнителни образователни дейности

Резултати от проведени конкурси за допълнителни образователни дейности

Резултати от проведен кокурс:
– Модерни танци
протокол -модерни танци

заповед- модерни танци

– Приложни изкуства
протокол- приложни из-ва

заповед- приложни из-ва