Резултати от проведени конкурси за допълнителни образователни дейности

Резултати от проведени конкурси за допълнителни образователни дейности

Резултати от проведен конкурс:

Модерни танци:

Народни танци:

Приложни изкуства:

Футбол:

Английски език: