Допълнителни образователни дейности

Допълнителни образователни дейности

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности, извън основните форми на педагогическо взаймодействие в ДГ-55″Иглика“.

Допълнителни образователни дейности:

Английски език

Футбол

Приложни изкуства

Народни танци

Модерни танци