Важно съобщение

Важно съобщение

Уважаеми родители,

Детска градина №55“Иглика“  започва работа с деца на 26.05.2020г. /вторник/, съгласно Заповед РД-01-270 от 19.05.2020г.на МЗ.

Приемът ще се осъществява както следва: вход от към  ул. „Христо Караминков” /бл.411/, малката врата. Изход от към ул.”Сидер Грънчаров” /бл.416/

Не се изискват предварителни изследвания и медицински бележки.

При подновяване посещенията на децата от 26.05.2020г, всеки родител попълва декларация /предварително или на място/, че е запознат с новите правила на работа в детската градина.

Родителите на децата, които планират бъдещо посещение след посочената дата, е необходимо  най-късно два дни преди планираното посещение, да уведомят директора  за датата, на която детето ще започне да посещава ДГ/ясла, за да получат информация за създадената организация и възможност за посещение на детската градина. При постъпването предоставят декларацията.