График за записване

График за записване

Уважаеми родители,

Записването на класираните от ИСОДЗ деца с прием от месец септември за учебната 2020-2021 година, ще се извърши при следния график:

Период на записване :

от 18.05.2020 г. до 29.05.2020 г.

Часове на записване:

от 09.00 часа до 12.30 часа,

oт 14.00 часа до 16.00 часа

при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, с подсигурени от страна на родителите лични предпазни средства – маска, калцуни и химикалка.

Директор – С.Радева