Продукти по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Продукти по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Уважаеми родители,

В изпълнение на  писмо №9105-140/15.04.2020 на зам. министъра на образованието и науката и на писмо изх. №01-0400/296/14.04.2020 на фонд”Земеделие” Писмо-на-ДФ-„Земеделие“ , относно предоставяне   на продукти  по схема „Училищен плод” и „Училищно мляко” на децата в условията на извънредно положение, в които участва  ДГ-55”Иглика”,

Ви информирам, че всяко дете от градинските групи, ще може да получи

на 28.04.2020 от  12:00 –до 16:00ч, в ДГ-55”Иглика” полагащото му се количество продукт за целия период на извънредното положение , а то е : 0,330кг. кашкавал и 1.400кг. краставици.

За целта е необходимо, в срок до 27.04.2020 писменно да заявите :

     Желание или отказ  за получаване на  продуктите ,като впишети името на детето- и Вашето име

на e-mail: odz55@abv.bg, или  в осъществените връзки с учителите от групите.

При отказ от получаване на продуктите , те ще бъдат разпределени на  децата,  заявили желание  за получаване./чл.14,.ал.2, т.14 от Наредбата за условия и реда за прилагане на схемите/ .

Посещавайки ДГ задължително носете маска, свой химикал за подпис на документите и спазване на дистанция от 2м.

Бъдете здрави!

Директор.С.Радева