Такси

Такси

Уважаеми родители,

 

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, с цел създаване на условия за опазване живота и здраветона всички ни, Ви увемяваме, че срокът за заплащане на дължимите такси  се удължава.

За Ваше удобство ДГ №55 „Иглика” предоставя две възможности   за онлайн заплащане /на същите/ :

  1. Чрез банков превод

Информация за дължимата сума може да бъде проверена с точност в сайта www.roditel.eu.

Банковата сметка  на ДГ№ 55”Иглика”:

Общинска банка АД, ФЦ Люлин,

IBAN:BG62SOMB91303143395500

BIC: SOMBBGSF

В платежния документ, като основание за плащане освен сумата, задължително се посочват трите имена на детето, групата която посещава и месеца за който се внася сумата.

 

  1. Чрез услугата www.ePay.bg– достъпна за детската градина, отново през сайта www.roditel.eu.

 

Важно:Таксите за допълнителнините образователни  дейности

 не могат да се плащат по банков път и ePay.bg.

 

Допълнителна информация може да получите чрез електронна поща odz55@abv.bg от Любка Николова-ЗАС

 

Пазете се и бъдете здрави!!!

Директор : С.Радева