Извънредно положение

Извънредно положение

УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ,

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19
и обявеното с Решение от 13.03.2020г на Народното събрание извънредно положение,
Заповед № РД-01-124/13.03.2020 на министъра на здравеопазването,
Заповед №СОА20-РД09-1485/13.03.2020 на кмета на Столична община:
от 16.03.2020г.  се преустановяват посещенията на децата в детските градини и ясли, за срок до 29.03.2020г.
С.Радева
директор ДГ-55″Иглика“