Мечо Пух

1-01
МЕЧО ПУХ

Екипът, който се грижи за децата от яслена група "Мечо Пух":


Бойка Сергиева – мед. сестра
Радка Славчева – мед. сестра
Гълъбка Петрова – пом. възпитател
Васка Василева – пом. възпитател