Звездички

4-01
ЗВЕЗДИЧКИ

Нашите правила:


► Говори тихо.
► Уважавай възрастните.
► Храни се културно.
► Бъди приятел.
► Играй задружно.
► Пази играчките.
► Отстъпвай играчките!СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЛАНИРАНИТЕ СИТУАЦИИ


Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Сутрин 1.Физическа култура
2.Български език и литература
1.Математика
2.Музика
1.Физическа култура
2.Околен свят
1.Изобразително изкуство 1.Конструиране и технологии
2.Музика
Следобед 1.Изобразително изкуство 1.Български език и литература - 1.Физическа култура -