Новини

март 13, 2020

Извънредно положение

УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ, Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и обявеното с Решение от 13.03.2020г на Народното събрание извънредно положение, Заповед № РД-01-124/13.03.2020 на министъра на здравеопазването, Заповед №СОА20-РД09-1485/13.03.2020 на кмета на Столична община: от 16.03.2020г.  се преустановяват посещенията на децата в детските градини и ясли, за срок до 29.03.2020г. С.Радева директор ДГ-55″Иглика“