Новини

август 18, 2020

Резултати от проведени конкурси за допълнителни образователни дейности

Резултати от проведен конкурс: Модерни танци: Заповед Протокол Народни танци: Заповед Протокол Приложни изкуства: Заповед Протокол Футбол: Заповед Протокол Английски език: Заповед Протокол
юли 30, 2020

Допълнителни образователни дейности

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности, извън основните форми на педагогическо взаймодействие в ДГ-55″Иглика“. Допълнителни образователни дейности: Английски език Футбол Приложни изкуства Народни танци Модерни танци
май 21, 2020

Важно съобщение

Уважаеми родители, Детска градина №55“Иглика“  започва работа с деца на 26.05.2020г. /вторник/, съгласно Заповед РД-01-270 от 19.05.2020г.на МЗ. Приемът ще се осъществява както следва: вход от към  ул. „Христо Караминков” /бл.411/, малката врата. Изход от към ул.”Сидер Грънчаров” /бл.416/ Не се изискват предварителни изследвания и медицински бележки. При подновяване посещенията на децата от 26.05.2020г, всеки родител попълва декларация /предварително или на място/, че е запознат с новите правила на работа в детската градина. Родителите на децата, които планират бъдещо посещение след посочената дата, е необходимо  най-късно два дни преди планираното посещение, да уведомят директора  за датата, на която детето ще […]
май 14, 2020

График за записване

Уважаеми родители, Записването на класираните от ИСОДЗ деца с прием от месец септември за учебната 2020-2021 година, ще се извърши при следния график: Период на записване : от 18.05.2020 г. до 29.05.2020 г. Часове на записване: от 09.00 часа до 12.30 часа, oт 14.00 часа до 16.00 часа при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, с подсигурени от страна на родителите лични предпазни средства – маска, калцуни и химикалка. Директор – С.Радева