Miglena Draganеsheva

септември 4, 2023

!!! Необходими документи на новопостъпващите и записаните (посещаващи) децa.

Необходими документи на новопостъпващите и записаните (посещаващи) децa
юли 18, 2023

Резултати от проведени конкурси за допълнителни образователни дейности

заповед и протокол -ДОД- народни танци заповед и протокол -ДОД- футбол заповед и протокол – ДОД- английски език по метода на Монтесори
юли 7, 2023

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти за допълнителна образователна дейност.

Удължен срок за подаване на оферта -английски език