записване на класираните деца за учебната 2021-2022г

записване на класираните деца за учебната 2021-2022г

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ЗАПИСВАНЕТО НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА   С ПРИЕМ ОТ СЕПТЕМВРИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г , ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ПРИ СЛЕДНИЯ ГРАФИК:

Срок за записване -първо класиране:

18.05.2021г. до 28.05.2021г. вкл.

 

Часове на записване:

от 09.00 часа до 12.30 часа,

от 14.00 часа до 17.00 часа,

при  спазване на противоепидемичните мерки от страна на родителите.

 

  При записване на детето е необходимо да предоставите точно посочените в заявлението , данни и други документи, необходими за доказване  на заявените критерии, /в случаите, когато не могат да се удостоверят служебно/.

 

  При  установяване , че родителят /настойникът/ на класирано дете е заявил критерии, които не могат да бъдат доказани със съответните документи или служебни проверки , записването ще бъде отказано!

 

Директор: С.Радева