Щурче

5-01
ЩУРЧЕ

Нашите правила:


► В групата се ходи бавно – не се тича.
► Говорим тихо – не викаме.
► Играем внимателно- не се блъскаме, ритаме, щипем.
► Подреждаме играчките си.
► Пазим чисти покривките, подложките, масичките.
► Пазим тишина, когато госпожата говори.
► Когато сме седнали на столчетата, ръцете и краката са прибрани.
► Всички се изчакваме и сме винаги заедно.
► Когато излизаме от групата, се обаждаме на госпожата.
► На пързалката се изчакваме.СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЛАНИРАНИТЕ СИТУАЦИИ


Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Сутрин 1.Физическа култура
2.Околен свят
3.Математика
1.Български език и литаратура
2.Музика
3.Околен свят
1.Физическа култура
2.Изобразително изкуство
1.Музика
2.Математика
1.Конструиране и технологии
2.Български език и литаратура
Следобед 1.Изобразително изкуство 1.Конструиране и технологии 1.Български еизк и литаратура 1.Околен свят 1.Физическа култура