Калинка

6-01
КАЛИНКА

Екипът, който се грижи за децата от яслена група "Калинка":


Розалина Младенова – мед. сестра
Пенка Соколова – мед. сестра
Надка Маринова – пом. възпитател
Ивалина Иванова – пом. възпитател