За нас

Скъпи родители,


Знаем че е трудно да поверите детето си на непознати хора. Трудно е,защото за всеки от нас е важно най-скъпото му същество да бъде на сигурно място,място където да го обичат и да се грижат за него с нежност и внимание.

Нашата цел е да спечелим любовта на всяко дете и да оправдаем доверието на всеки родител.

Историята


на Детската градина е изписала богат със събития летопис.


ОДЗ № 55 „Иглика”-отваря врати за първи път през 1980г. След 32год.на 25.10.2012г.е разкрита нова група,чрез вътрешно преструктуриране на административната част на детската градина.

С Решението на Столичен общински съвет през 2016г. (обединено детско заведение) ОДЗ №55 „Иглика” се преименува в ДГ №55 „Иглика“ (детска градина).

Днес в детската градина функционират 7 групи-5 градински и 2 яслени.

Eкип

от 32 квалифицирани и професионално подготвени кадри-учители, мед.сестри, помощен персонал-отглеждат децата с много любов и внимание, използват разнообразни интерактивни методи за обучение съобразно ДОС и отговорно подпомагат социализацията на децата.

Шестима от учителите са с висше образование-степен магистър и шест – степен бакалавър. С допълнително придобита професионално-квалификационна степен са 5 от учителите.

Приоритет

в работата на eкипа е масималното развитие на детския личностен потенциал, възпитаване на децата в толерантност и уважение към индивидуалните и културни различия и ценности, гражданското образование и възможности за пълноценна социална реализация.

Материалната база

отговаря на съвременните изисквания за отглеждане,възпитание и обучение на децата от 10месечна възраст до постъпването им в 1 клас. Занималните, спалните и всички помещения са светли, чисти и уютни, музикалният салон е красив и естетичен. Разполагаме с обособен кабинет за психолог и педагог. Дворът ни е просторен, озеленен и добре поддържан, с площадка за всяка група, оборудвана с различни детски игрови съоръжения и места за отдих , създаващи настроение и желание за игри.

Историята на ДГ №55 ”Иглика”не свършва дотук

Тя продължава в бъдещето и ще се дописва от следващите поколения деца и учители.