Дейности

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Екипът на ДГ 55”Иглика” работи с програмни системи, познавателни книжки и материали , одобрени от МОН и съобразени с ДОС.


Компетентностите са дефинирани като очаквани резултати от възпитанието, oбучението исоциализацията на децата по седем направления:


 • Български език и литература
 • Математика
 • Околен свят
 • Изобразително изкуство
 • Конструиране и технологии
 • Музика
 • Физическа култура
 • ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

  Модерни и латино танци

  Конкурсът е спечелен от танцов клуб „Танцувай с мен”. В учебното съдържание са включени: модерни, спортни и латино танци.

  Резултати от проведен конкурс:
 • Заповед
 • Протокол
 • Народни танци

  Реализира се от фирма „Орфеево цвете”. Децата усвояват всяка стъпка от българските ритми с внимание и любов. Заниманията се провеждат с деца от 3 до 7 години, разпределени в малки групи по възрастов принцип. В края на всяка учебна година, клубовете провеждат заключителни концерти.

  Резултати от проведен конкурс:
 • Заповед
 • Протокол
 • Приложни изкуства

  Дейността по приложни изкуства е предизвикателство предоставено на родителите и децата от Академия „Том и Джери”. Децата с желание очакват заниманията,където не само затвърдяват усвоените в детската градина умения, а усвояват нови техники, които усъвършенстват уменията и развиват таланта им. Децата рисуват върху стъкло и керамика, декорират с различни материали, изработват пластики.

  Резултати от проведен конкурс:
 • Заповед
 • Протокол
 • Футбол

  Обучението по футбол в детска градина „Иглика” се реализира от ДЮФК „Национал”. Чрез футбола децата придобиват технически умения, развиват физическите си качества, формират качество за екипност, борбен дух и добро самочувствие. Не малка част от децата напуснали детската градина и постъпили в училище, продължават тренировките си в ДЮФК „Национал”.

  Резултати от проведен конкурс:
 • Заповед
 • Протокол
 • Чужди езици

  Център за чужди езици „Оксиния” предлага обучение по английски език. Същността на методиката е игрова с активна аудио визуализация /таблети, лаптопи, музика, нагледни материали/, следващ естествения начин за ранно усвояване на чужд език.

  Резултати от проведен конкурс:
 • Заповед
 • Протокол